NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS
12 Tháng Năm 2021        -

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thông báo  v.v NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS của cá nhân như sau:

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã cổ phiếu:

SHS

- Họ tên Người nội  bộ:

Trần Sỹ Tiến

- Chức vụ tại SHS:

Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng

- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đang sở hữu:

0 cp, tỷ lệ 0%/Vốn điều lệ

- Họ và tên Người có liên quan:

Phạm Thị Thiêm

- Mối quan hệ với Người nội bộ:

Là mẹ đẻ của Người Nội bộ

- Loại giao dịch Người có liên quan đăng ký:

Bán cổ phiếu SHS

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đăng ký bán:

500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đã bán:

500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ

- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch:

0 cp

- Mục đích thực hiện giao dịch:

nhu cầu cá nhân

- Phương thức giao dịch:

khớp lệnh

- Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch:

Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/05/2021

- Thời gian đã thực hiện:

Ngày 10/05/2021

(chi tiết xem tại văn bản đính kèm)

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

Tệp đính kèm:
 00010101_000_SHS_CBTT_GDCP_SHS_NCLQ_PTGD_Tran_Sy_Tien.pdf
Tin mới
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
24/08/2021 SHS Báo cáo cơ cấu cổ đông tại ngày ĐKCC 24.08.2021
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
10/08/2021 SHS: CBTT Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đối với cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 và cổ tức bằng tiền năm tài chính 2020
09/08/2021 SHS nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của UBCKNN cấp
27/07/2021 SHS: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC cho năm tài chính 2021
Tin trước
14/04/2021 SHS tổ chức ĐHĐCĐ 2021 vào ngày 16.06.2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
12/04/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người có liên quan với Người nội bộ
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
30/03/2021 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
23/03/2021 Thông báo về đăng ký giao dịch cổ phiếu SHS của Người nội bộ
25/12/2020 CBTT: Quyết định giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Phan Thùy Linh
25/12/2020 CBTT: Quyết định thôi giao nhiệm vụ chuyên viên Kiểm toán nội bộ đối với bà Trần Thị Bích Thảo
18/12/2020 SHS: Công bố thông tin về giao dịch với Bên liên quan - SHB