Thông báo Về việc Ngày Chốt trả lãi TP Công ty Cổ phần Thái Sơn – Long An
05 Tháng Năm 2023        -

 

Tin mới
07/06/2023 - Thông báo ngày chốt danh sách Người sở hữu Trái Phiếu CTCP Đầu tư và Phát triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi);
05/06/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi +gốc đáo hạnTrái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN EA SÚP 5
05/06/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận
05/06/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu VT3-L2026-001 CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Nông nghiệp III
05/06/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi Trái phiếu TGX-L2026-001 CTCP Tổng hợp Thế giới Xanh
02/06/2023 Thông báo về ngày chốt trả lãi HL3.BOND.2020 Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận
26/05/2023 - Thông báo v/v Trả lãi định kỳ lần 4 Trái phiếu Công ty Cổ phần Phong điện Chơ Long
26/05/2023 Thông báo v/v Mua lại TH Trái phiếu Công ty CPCN Năng lượng Ninh Thuận
26/05/2023 Thông báo V/v Mua lại Trái phiếu trước hạn Công ty TNHH Điện mặt trời Trường Lộc – Bình Thuận
26/05/2023 Thông báo lãi suất kỳ mới từ ngày 28/05/2023-28/08/2023 TP Công ty Cổ Phần Xuân Thiện Ninh Thuận
Tin trước
05/05/2023 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 11 Trái phiếu CTCP Ea Súp 3
05/05/2023 Thông báo v/v chốt danh sách Người sở hữu Trái phiếu để thực hiện Trả lãi kỳ 11 Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
26/04/2023 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu XTDL Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk
26/04/2023 Thông báo về việc ngày chốt trả lãi Trái phiếu NLSL CTCP Tập đoàn Xuân Thiện (NLSL)
24/04/2023 Thông báo về việc hoàn thành rút một phần TSBĐ của Trái Phiếu TCDH2124002 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
24/04/2023 Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn Trái phiếu CTCP Ea Súp 1
21/04/2023 Thông báo về việc Mua lại trước hạn một phần Trái Phiếu TCDH2124002 : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
18/04/2023 Thông báo Về việc Ngày chốt Trả lãi kỳ 4 Trái Phiếu Công ty TNHH Điện gió Phước Hữu – Duyên Hải 1
13/04/2023 Thông báo về việc Lấy ý kiến Người sở hữu Trái Phiếu TCDH2124002 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải
03/04/2023 Thông báo: Về việc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt sẽ đại diện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu LPB7Y202201 và LPB10Y202202 để thực hiện ký gửi và lưu ký Trái phiếu tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)