SHS được chấp thuận là thành viên giao dịch trái phiếu riêng lẻ
19 Tháng Bảy 2023        -

Ngày 18/07/2023, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Theo đó, bắt đầu từ ngày 18/07/2023, SHS có thể tham gia hệ thống thanh toán trái phiếu riêng lẻ để xử lý các nghiệp vụ liên quan nhằm phục vụ cho nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư. Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tập trung được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam là đơn vị triển khai, đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 01 và đã sẵn sàng chính thức vận hành vào ngày 19/07/2023..


Hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tập trung cho phép nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tìm hiểu thông tin mua và bán một cách đầy đủ trước khi giao dịch với sự hỗ trợ của các thành viên giao dịch. Để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch. Hệ thống hiện hỗ trợ 2 loại lệnh là thỏa thuận điện tử và thỏa thuận thông thường (báo cáo giao dịch). Việc thanh toán các giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo phương thức thanh toán tức thời theo từng giao dịch, tương tự phương thức thanh toán đang áp dụng trên thị trường chứng khoán phái sinh, hoặc lệnh sẽ được thanh toán vào cuối ngày giao dịch theo lựa chọn của nhà đầu tư. Theo dự kiến, vào ngày đầu tiên khai trương hệ thống sẽ có ít nhất 20 trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch và trong vòng 3 tháng tới số lượng sẽ là 1.300 trái phiếu thông qua hệ thống.

Thông tin về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng sẽ được công bố công khai trên chuyên trang thông tin của HNX. Chuyên trang sẽ bao gồm đầy đủ thông tin như: công bố thông tin bất thường, công bố kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp, công bố thông tin trước đợt phát hành của doanh nghiệp, mua lại trái phiếu trước hạn, … Nhà đầu tư sẽ nắm bắt được thông tin tổng thể về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ khâu phát hành đến khâu giao dịch trên thị trường thứ cấp. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp thị trường trở nên phát triển bền vững, xuyên suốt và minh bạch, từ đó giúp trái phiếu doanh nghiệp có thanh khoản tốt.
Theo thống kê về thị phần giao dịch trái phiếu chính phủ 06 tháng đầu năm 2023, SHS đạt Top 3 thành viên môi giới đấu thầu (thị phần trên 10%), Top 2 thành viên giao dịch môi giới trái phiếu chính phủ (thị phần trên 10%).
 

Tin mới
28/09/2023 CBTT Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán
26/09/2023 SHS: Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề
21/09/2023 Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
09/09/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 9/2023
08/09/2023 SHS_Người nội bộ đăng ký bán cổ phiếu
04/09/2023 SHS: Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề
25/08/2023 SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
25/08/2023 SHS: CBTT Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
24/08/2023 SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội(BSH)
14/08/2023 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét
Tin trước
19/07/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 7/2023
19/07/2023 CBTT về việc được chấp thuận thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
05/07/2023 SHS: CBTT về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng trỉ quỹ đóng
05/07/2023 SHS: CBTT Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
30/06/2023 SHS Bản tin Nhà đầu tư tháng 6/2023
28/06/2023 SHS: CBTT CTCP Hòn Ngọc Á Châu không còn là Tổ chức liên quan Chủ tịch HĐQT SHS kể từ 28/6/2023
16/06/2023 SHS: CBTT đăng ký giao dịch bán CP SHS của Người nội bộ
08/06/2023 SHS điều chỉnh loại chứng khoán sang Tự do chuyển nhượng cho cổ đông SHS
06/06/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
02/06/2023 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 bằng tiếng Anh