Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không
09 Tháng Giêng 2014        -

                            Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã thoái vốn thành công tại
                                               Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI)


Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tập trung cho ngành nghề kinh doanh chính, thoái vốn khỏi các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, đến nay, LILAMA đã hoàn tất việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không, cụ thể như sau:

-    Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thoái vốn: 5.000.000 cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không

-    Số lượng cổ phiếu đã bán thành công:  5.000.000 cổ phiếu

-    Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thoái vốn: 0 cổ phiếu

-    Ngày hoàn tất thủ tục thoái vốn: 31/12/2013

Tin mới
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua cổ tức của năm 2020
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua Điều lệ và các Quy chế
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua việc chào bán, phát hành chứng khoán
17/06/2021 SHS: Công bố thông tin ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021
16/06/2021 SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo
14/06/2021 SHS thông báo v.v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 (cập nhật ngày 14/6/2021)
11/06/2021 Thông báo về việc phối hợp trong quá trình đặt lệnh giao dịch tại HSX
11/06/2021 SHS: Thông báo của Sở GDCK Tp.HCM về việc kiểm soát lỗi 2G và quản lý việc hủy, sửa lệnh
09/06/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 bằng tiếng Anh
04/06/2021 SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội)
Tin trước
07/01/2014 Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tại trung tâm truyền hình cáp Ninh Bình
06/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu (bán lần 2)
02/01/2014 Ngày 6&7/01/2014, SHS tổ chức Hội thảo Giới Thiệu Hệ thống đầu Tư SHS.FTG tại Chi nhánh TP.HCM.
30/12/2013 Thông báo đấu giá bán phần vốn nhà nuớc tại Công ty TNHH MTV bến xe hà nội
30/12/2013 Thông báo bán đấu giá cồ phần lần 2 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
27/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam tại công ty cổ phần lâm nghiệp và xây dựng Việt úc
27/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty lâm nghiệp Việt nam tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Nha trang
25/12/2013 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng Công ty đuờng bộ 230
24/12/2013 SHS: Lịch các ngày nghỉ Lễ/Tết trong năm 2014
24/12/2013 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu