Từ 20/02/2014, SHS bổ sung thêm một số cổ phiếu vào danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ
18 Tháng Hai 2014        -
Từ 20/02/2014, SHS bổ sung thêm một số cổ phiếu vào danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Ngày 17/02/2014, Tổng Giám đốc SHS đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ – TGĐ về việc bổ sung cổ phiếu C21, CVT, DHA, DHC, FMC, GDT, HNM, HT1, HTI, HU3, ITQ, KHA, L10, MEC, S99, SCL, SDP, SMC, ST8, TPC vào danh sách chứng khoán giao dịch kỹ quỹ kể từ ngày 20/02/2014.
Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 90B/2014/QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 01 năm 2014 và Quyết định số 27/2014/QĐ-TGĐ ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội.
Trân trọng thông báo!
Tin mới
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
09/04/2021 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021
06/04/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ PVM
31/03/2021 Thông báo về việc thất lạc Giấy Chứng nhận Sở hữu Trái phiếu Nguyễn Thị Thu Trang
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán
29/03/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 được kiểm toán
15/03/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ SHB
09/03/2021 SHS: Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ mã PVM
05/03/2021 SHS: Thông báo giao dịch của tổ chức có liên quan của SHB
Tin trước
17/02/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần xây dựng thuơng mại Thái Duơng
11/02/2014 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 4 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ Long Hậu
06/02/2014 Thông báo đấu giá bán phần vốn tại tổng công ty đầu tư nuớc và môi truờng việt nam VIWASEEN
24/01/2014 SHS: Bổ nhiệm ông Mai Xuân Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS kể từ ngày 24/01/2014.
23/01/2014 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Công ty Đường bộ 230
20/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty đuờng bộ 230
17/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
13/01/2014 Thông báo về cung cấp dịch vụ tách bạch quản lý tiền giao dịch chứng khoán
13/01/2014 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 3 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ long hầu
10/01/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần công ty cổ phần bến xe KONTUM