Từ 20/02/2014, SHS bổ sung thêm một số cổ phiếu vào danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ
18 Tháng Hai 2014        -
Từ 20/02/2014, SHS bổ sung thêm một số cổ phiếu vào danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ
Kính gửi: Quý Khách hàng,
Ngày 17/02/2014, Tổng Giám đốc SHS đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ – TGĐ về việc bổ sung cổ phiếu C21, CVT, DHA, DHC, FMC, GDT, HNM, HT1, HTI, HU3, ITQ, KHA, L10, MEC, S99, SCL, SDP, SMC, ST8, TPC vào danh sách chứng khoán giao dịch kỹ quỹ kể từ ngày 20/02/2014.
Quyết định này bổ sung cho Quyết định số 90B/2014/QĐ-TGĐ ngày 09 tháng 01 năm 2014 và Quyết định số 27/2014/QĐ-TGĐ ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội.
Trân trọng thông báo!
Tin mới
04/12/2023 SHS-Người nội bộ đã hoàn thành giao dịch bán CP SHS
28/11/2023 SHS: Chứng khoán SHS ra mắt dịch vụ giao dịch phái sinh
14/11/2023 SHS Người nội bộ đăng ký việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
13/11/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 11 năm 2023
09/11/2023 SHS: Thông báo nâng cấp Ứng dụng giao dịch trực tuyến
07/11/2023 SHS_ Người nội bộ đăng ký bán CP SHS
02/11/2023 SHS: Thông qua Phương án vay vốn theo hạn mức thấu chi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Chi nhánh Đông Đô (SHB Đông Đô)
02/11/2023 SHS: Cơ cấu cổ đông tháng 10/2023
27/10/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh của VSDC
Tin trước
17/02/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần xây dựng thuơng mại Thái Duơng
11/02/2014 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 4 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ Long Hậu
06/02/2014 Thông báo đấu giá bán phần vốn tại tổng công ty đầu tư nuớc và môi truờng việt nam VIWASEEN
24/01/2014 SHS: Bổ nhiệm ông Mai Xuân Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị SHS kể từ ngày 24/01/2014.
23/01/2014 Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Công ty Đường bộ 230
20/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty đuờng bộ 230
17/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
13/01/2014 Thông báo về cung cấp dịch vụ tách bạch quản lý tiền giao dịch chứng khoán
13/01/2014 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 3 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ long hầu
10/01/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần công ty cổ phần bến xe KONTUM