Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty đuờng bộ 230
20 Tháng Giêng 2014        -

                THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY ĐƯỜNG BỘ 230

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty Đường bộ 230 như sau:

-        Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Đường bộ 230

-        Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá:                                245.850 cổ phần

-        Mệnh giá:                                                                       10.000 đồng/cổ phần

-        Giá khởi điểm:                                                               10.000 đồng/cổ phần

-        Số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá:               11 nhà đầu tư, trong đó:

-     Nhà đầu tư tổ chức:                                                       0 nhà đầu tư

-     Nhà đầu tư cá nhân:                                                      11 nhà đầu tư

-     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua:                          245.850 cổ phần

Trân trọng thông báo./.

 

 

Tin mới
07/05/2021 Thông báo về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của Ngô Thị Tình
07/05/2021 Thông báo về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của Nguyễn Thị Nga
07/05/2021 SHS thông báo khuyến nghị giao dịch trực tuyến nhằm phòng tránh dịch Covid-19
28/04/2021 Thông báo về việc thất lạc giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu của Lê Thị Hương
27/04/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05/2021
20/04/2021 THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ NHÂN DỊP GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2021
20/04/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2021
16/04/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
14/04/2021 SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Tin trước
17/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu
13/01/2014 Thông báo về cung cấp dịch vụ tách bạch quản lý tiền giao dịch chứng khoán
13/01/2014 Thông báo bán đấu giá cổ phần lần 3 của công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp tại công ty cổ phần gạch men sứ long hầu
10/01/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần công ty cổ phần bến xe KONTUM
10/01/2014 SHS và SHB ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ tách bạch quản lý tiền gửi giao dịch chứng khoán
10/01/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần tổng công ty xây dựng Thủy lợi 4
10/01/2014 Thông báo đấu giá bán cổ phần công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế
09/01/2014 Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam đã thoái vốn thành công tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm hàng không
07/01/2014 Thông báo bán đấu giá phần vốn góp của công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình tại trung tâm truyền hình cáp Ninh Bình
06/01/2014 Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần công ty cổ phần gạch men sứ Long Hầu (bán lần 2)