VNI: Thông báo về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
07 Tháng Năm 2019        -

Tin mới
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty CP ĐT Quốc Tế Shinbi Dental
17/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Trường Thành Miền Trung
05/06/2020 Thông báo Về việc nhận ủy thác Quản lý cổ đông Công ty Cổ phần EA SÚP 5
22/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Thủy sản Hà Nội-Cần Thơ
18/05/2020 Thông báo Về việc Thanh lý hợp đồng Ủy thác Quản lý cổ đông của CTCP du lịch Kim Liên
18/05/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng CTCP bảo hiểm hàng không
12/05/2020 Thông báo Về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của CTCP Đóng tàu và Dịch vụ Cảng Mỹ Xuân
12/05/2020 CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên Thông báo Về việc lấy ý kiến và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
01/04/2020 Thông báo Về việc Chốt danh sách Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP Du lịch Kim Liên
06/02/2020 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc Tế Thái Nguyên
Tin trước
20/12/2018 VNI: Thông báo Về việc Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2017
18/06/2018 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên
10/10/2017 Thông báo về việc ngừng trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP
09/03/2017 VEAM: Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệpViệt Nam-CTCP
18/01/2017 VNI: Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không
18/01/2017 VNI: Thông báo về việc Chốt Danh sách cổ đông để thực hiện nộp tiền tăng vốn điều lệ
26/12/2016 EMS Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
26/12/2016 Vinafor Thông báo về việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký cổ phiếu tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
05/12/2016 Thông báo về việc nhận Ủy thác Quản lý sổ cổ đông Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam-Công ty cổ phần
06/10/2016 Thông báo về việc chi trả cổ tức 2015 cho cổ đông không phải là CBCNV hiện đang công tác tại Công ty EMS