SHS: Thông báo về việc thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn theo NĐ 126/NĐ_ CP
16 Tháng Mười Một 2020        -

 

 

Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) xin được trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng quy định mới của Chính phủ về việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP hiệu lực từ ngày 05/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó có nội dung thay đổi về việc kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn.

Để đảm bảo việc tuân thủ quy định mới nêu trên, SHS trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:

1.    Đối tượng áp dụng: Cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán với cổ phiếu.

2.    Thời điểm kê khai và nộp thuế TNCN: Khi Quý khách hàng là cá nhân bán/chuyển nhượng chứng khoán cùng loại.

3.    Cách tính thuế: Thuế TNCN từ đầu tư vốn phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%.

Trong đó:

·         Thu nhập tính thuế = Số lượng chứng khoán cùng loại bán/chuyển nhượng * Giá tính thuế

·         Số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng: Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng thì số lượng chứng khoán bán/chuyển nhượng phải kê khai và nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức và cổ phiếu thưởng

·         Giá tính thuế:

      * Nếu giá bán/chuyển nhượng >= Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Mệnh giá

      * Nếu Giá bán/chuyển nhượng < Mệnh giá (10.000 đ): Giá tính thuế = Giá bán/giá chuyển nhượng

(Giá bán là giá khớp bình quân gia quyền của các lệnh bán trong ngày của khách hàng)

 Lưu ý: Ngoài thuế TNCN từ đầu tư vốn, Quý khách vẫn phải nộp thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1% giá trị bán/chuyển nhượng theo quy định.

4.    Cách thức thực hiện:

v  Trường hợp nhận cổ tức là cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng trước ngày 05/12/2020: Quý Khách hàng chủ động kê khai thuế và nộp thuế theo quy định.

v  Trường hợp nhận cổ tức là cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng từ ngày 05/12/2020.

SHS sẽ chủ động cập nhật thông tin về phần cổ tức là cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng của Quý Khách hàng và thực hiện các biện pháp phong tỏa tạm thời số tiền thuế tương ứng với với cổ tức/cổ phiếu thưởng phát sinh theo từng tiểu khoản của Quý Khách hàng.

v  Trường hợp chuyển khoản chứng khoán giữa các Công ty chứng khoán:

ü Chuyển khoản chứng khoán từ SHS sang Công ty chứng khoán khác: SHS sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin kê khai về chứng khoán là cổ tức bằng cổ phiếu và hoặc cổ phiếu thưởng của Quý Khách hàng cho Công ty chứng khoán bên nhận, đảm bảo đầy đủ các nội dung để thực hiện các nghĩa vụ về thuế với Cơ quan Nhà nước.

ü Nhận chuyển khoản chứng khoán từ Công ty chứng khoán khác sang SHS: Quý Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin kê khai về chứng khoán là cổ tức bằng cổ phiếu và hoặc cổ phiếu thưởng của Quý Khách hàng cho SHS, đảm bảo đầy đủ các nội dung để thực hiện các nghĩa vụ về thuế với Cơ quan Nhà nước.Trường hợp không kê khai đầy đủ, Quý Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nghĩa vụ khai và nộp thuế với Cơ quan Nhà nước.

Quý khách cần hỗ trợ thêm về thông tin liên quan vui lòng liên hệ Phòng Giao dịch của SHS tại các đơn vị Hội sở/ Chi nhánh/ Phòng Giao dịch trên toàn quốc.

Trân trọng cảm ơn!

 

Tin mới
06/06/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
02/06/2023 SHS: CBTT Báo cáo thường niên năm 2022 bằng tiếng Anh
16/05/2023 SHS cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
11/05/2023 SHS: CBTT Đính chính Báo cáo thường niên năm 2022
10/05/2023 SHS Cảm ơn Quý Cổ đông, Nhà Đầu tư đã tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2023
05/05/2023 CBTT: SHS Tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
05/05/2023 CBTT: SHS Tiếp tục bổ nhiệm ông Trần Sỹ Tiến giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc
28/04/2023 CBTT Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
28/04/2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và áp dụng Điều lệ
28/04/2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
Tin trước
05/11/2020 SHS: Công bố thông tin về Quyết định chấp thuận thành lập Văn phòng đại diện Hải Phòng
30/10/2020 SHS: Công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm Tổng Giám đốc
26/10/2020 SHS: Công bố thông tin mua lại trái phiếu SHS trước hạn
20/10/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2020
12/10/2020 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của TEG
29/09/2020 CBTT: SHS trở thành cổ đông lớn của PMC
18/09/2020 SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
16/09/2020 Thông báo Mua lại trước hạn TPSHB2019/2Y-P3
16/09/2020 Thông báo về Ngày chốt và ngày thanh toán lãi Trái Phiếu TPSHB2019/2Y-P3
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP EA Súp 5