Thông báo Mua lại trước hạn TPSHB2019/2Y-P3
16 Tháng Chín 2020        -

Tin mới
18/09/2020 SHS CBTT: Quyết định của HĐQT về việc thành lập VPĐD SHS tại Hải Phòng
Tin trước
16/09/2020 Thông báo về Ngày chốt và ngày thanh toán lãi Trái Phiếu TPSHB2019/2Y-P3
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP EA Súp 5
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu - CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
09/09/2020 Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần SHS của cổ đông Nghiêm Khắc Hải
09/09/2020 SHS: Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Thuận Bắc
09/09/2020 Thông báo về ngày chốt danh sách người sở hữu trái phiếu CTCP Xuân Thiện Ninh Thuận
04/09/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đợt 3.2020
28/08/2020 SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
28/08/2020 SHS: Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (thay đổi lần thứ 7)