SHS: Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (thay đổi lần thứ 7)
28 Tháng Tám 2020        -

Tệp đính kèm:
 00010101_000_71-GCNTVLK-7 GIAY CHUNG NHAN THANH VIEN LUU KY NGAY 26082020.pdf
Tin mới
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
12/08/2021 SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu SHS năm 2021
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2021)
Tin trước
28/08/2020 SHS: Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
20/08/2020 SHS: Báo cáo giao dịch của tổ chức có liên quan của PVM
17/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc phát hành trái phiếu đợt 3 năm 2020
14/08/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên được soát xét năm 2020
14/08/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2020
10/08/2020 SHS: Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2020
29/07/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
22/07/2020 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2020
20/07/2020 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II.2020
16/07/2020 SHS: Công bố giao dịch của tổ chức có liên quan của PVM