SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08 Tháng Mười 2021        -

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội thông báo về việc Người nội bộ đăng ký mua Cổ phiếu SHS phát hành thêm còn dư sau đợt chào bán cho  Cổ đông hiện hữu và CBNV.
Chi tiết đăng tại văn bản đính kèm.
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội trân trọng thông báo.

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT CTHDQT Do Quang Hien

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT TVHDQT Le Dang Khoa

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT TVHDQT Mai Xuan Son

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT TVHDQT Nguyen Dieu Trinh

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT TVHDQT _TGD Vu Duc Tien

SHS_CBTT _Giao dich CP PTGD Tran Sy Tien

SHS_CBTT _Giao dich CP PTGD ThanhTTT

SHS_CBTT _Giao dich CP PTGD Nguyen Chi Thanh

SHS_CBTT _Giao dich CP SHS PHT NPTQTCT Doan Thi Nhu Quynh

 

Tin mới
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
Tin trước
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét