T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29 Tháng Chín 2021        -

 Công ty CP Tập đoàn T&T – Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập , Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo về việc nhận và đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 như sau:

 

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu:                                                                              11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

Số lượng cổ phiếu SHS được quyền mua và dự kiến mua:                                           5.871.708 cp

Tổng Giá trị cổ phiếu SHS được quyền mua: (theo mệnh giá 10,000 VND):              58.717.080.000 VND

Tổng Giá trị giao dịch cổ phiếu SHS dự kiến giao dịch : (theo giá phát hành 13,500 VND): 79.268.058.000 VND

Thời gian dự kiến giao dịch: Ngày 04/10/2021

Tổng số lượng cổ phiếu SHS sau khi thực hiện giao dịch mua CP SHS PHT: 17.615.124 cp

 

Tổng số lượng cổ phiếu SHS dự kiến nắm giữ sau khi kết thúc đợt phát hành: 18.202.294 cp; bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu: 11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

+ Số lượng cổ phiếu SHS nhận được từ việc phát hành CP SHS từ nguồn VCSH (5%): 587.170 cp

+ Số lượng cổ phiếu SHS mua thêm (50%, giá 13.500VND): 5.871.708 cp

 

Toàn văn Thông báo giao dịch đăng tại đây.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_Thong bao v.v mua CP SHS_2021 T&T Group_2.pdf
Tin mới
27/01/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 4.2022
27/01/2023 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
17/01/2023 SHS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO NĂM 2023
17/01/2023 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa SHS với Tổ chức có liên quan (SHB)
11/01/2023 Thông báo về việc thực hiện bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của người nội bộ
05/01/2023 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phòng Giao dịch Thăng Long
29/12/2022 SHS:CBTT về việc SHS trở thành cổ đông lớn của SAF
29/12/2022 SHS: THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023
29/12/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng thay đổi lần thứ 4
22/12/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Tp.HCM thay đổi lần thứ 8
Tin trước
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
12/08/2021 SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021