T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29 Tháng Chín 2021        -

 Công ty CP Tập đoàn T&T – Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập , Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo về việc nhận và đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 như sau:

 

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu:                                                                              11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

Số lượng cổ phiếu SHS được quyền mua và dự kiến mua:                                           5.871.708 cp

Tổng Giá trị cổ phiếu SHS được quyền mua: (theo mệnh giá 10,000 VND):              58.717.080.000 VND

Tổng Giá trị giao dịch cổ phiếu SHS dự kiến giao dịch : (theo giá phát hành 13,500 VND): 79.268.058.000 VND

Thời gian dự kiến giao dịch: Ngày 04/10/2021

Tổng số lượng cổ phiếu SHS sau khi thực hiện giao dịch mua CP SHS PHT: 17.615.124 cp

 

Tổng số lượng cổ phiếu SHS dự kiến nắm giữ sau khi kết thúc đợt phát hành: 18.202.294 cp; bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu: 11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

+ Số lượng cổ phiếu SHS nhận được từ việc phát hành CP SHS từ nguồn VCSH (5%): 587.170 cp

+ Số lượng cổ phiếu SHS mua thêm (50%, giá 13.500VND): 5.871.708 cp

 

Toàn văn Thông báo giao dịch đăng tại đây.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_Thong bao v.v mua CP SHS_2021 T&T Group_2.pdf
Tin mới
20/10/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của VGP
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo vốn chủ sở hữu cho kỳ kết toán từ 31/08/2021 đến 14/10/2021
19/10/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2021
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
Tin trước
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
12/08/2021 SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021