T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29 Tháng Chín 2021        -

 Công ty CP Tập đoàn T&T – Cổ đông lớn, Cổ đông sáng lập , Tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TVHĐQT của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thông báo về việc nhận và đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 như sau:

 

Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu:                                                                              11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

Số lượng cổ phiếu SHS được quyền mua và dự kiến mua:                                           5.871.708 cp

Tổng Giá trị cổ phiếu SHS được quyền mua: (theo mệnh giá 10,000 VND):              58.717.080.000 VND

Tổng Giá trị giao dịch cổ phiếu SHS dự kiến giao dịch : (theo giá phát hành 13,500 VND): 79.268.058.000 VND

Thời gian dự kiến giao dịch: Ngày 04/10/2021

Tổng số lượng cổ phiếu SHS sau khi thực hiện giao dịch mua CP SHS PHT: 17.615.124 cp

 

Tổng số lượng cổ phiếu SHS dự kiến nắm giữ sau khi kết thúc đợt phát hành: 18.202.294 cp; bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu SHS đang sở hữu: 11.743.416 cp, tỷ lệ 5,67%

+ Số lượng cổ phiếu SHS nhận được từ việc phát hành CP SHS từ nguồn VCSH (5%): 587.170 cp

+ Số lượng cổ phiếu SHS mua thêm (50%, giá 13.500VND): 5.871.708 cp

 

Toàn văn Thông báo giao dịch đăng tại đây.

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.

 

Tệp đính kèm:
 00010101_000_Thong bao v.v mua CP SHS_2021 T&T Group_2.pdf
Tin mới
01/08/2022 SHS: Thông báo thay đổi lượng cổ phiếu lưu hành do Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
29/07/2022 SHS: CBTT báo cáo kết quả đợt phát hành CP trả cổ tức 2021 và để tăng vốn cổ phần từ NVCSH
29/07/2022 SHS: CBTT QĐ HĐQT thông qua xử lý cổ phiếu dư của đợt Phát hành CP trả cổ tức 2021 và để tăng vốn cổ phần từ NVCSH
26/07/2022 Thông báo kết quả đăng ký tham gia thỏa thuận trực tiếp quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
20/07/2022 Thông báo về việc cập nhật thông tin khách hàng
20/07/2022 SHS: CBTT báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
19/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo thường niên 2021 bằng tiếng Anh
18/07/2022 SHS: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
18/07/2022 SHS: NNB&NCLQ thực hiện quyền Nhận CP SHS được phát hành để trả cổ tức năm 2021 và tăng VCP từ NVCSH
14/07/2022 SHS: CBTT SHS ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC, BCTLATTC năm 2022
Tin trước
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ
31/08/2021 SHS: CBTT Giao dịch quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của người nội bộ và NCLQ
25/08/2021 THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
13/08/2021 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 được soát xét
12/08/2021 SHS: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán VN)
11/08/2021 SHS chi trả cổ tức bằng tiền (12%) năm tài chính 2020
10/08/2021 SHS: CBTT về việc phát hành cổ phiếu SHS tăng vốn điều lệ năm 2021