Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
C69 - C69
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 22
Giá mở cửa 5.00
Giá tham chiếu 5.30
Biến động 52 tuần 6.40 - 16.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 2,440,900
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.92%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 4,133,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 10.29x
P/E pha loãng 10.29x
P/B 0.41x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.515
EPS pha loãng (12 tháng) 0.515
Giá trị sổ sách 12.87
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về C69
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan