Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
AAA - CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
28.15 +0.25 (+0.90%) 29.85 25.95 27.50 - 28.70 900,300 25.50 tỷ
Cơ cấu cổ đông
Thông tin cổ phiếu
Ngày niêm yết 25/11/2016
Mệnh giá 10,000
Tổng số cổ phiếu niêm yết 19,800,000
Giá lên sàn 51,000
Tổng số CP đang lưu hành 59,249,988
Sàn đang niêm yết HSX
GD nội bộ-cổ đông lớn Tra cứu GD nội bộ-cổ đông lớn  >>
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ nắm giữ Ngày thông báo
KALLANG LIMITED Phó Chủ tịch 3,268,186 6.30% 28/10/2016
KALLANG LIMITED Phó Chủ tịch 3,268,186 12.59% 04/11/2016
Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương Phó Chủ tịch 2,900,000 5.09% 01/06/2017
CT TNHH Đầu tư Trung và Hòa Phó Chủ tịch 2,900,000 5.09% 01/06/2017
Công ty TNHH Dương Phạm Investment Phó Chủ tịch 2,900,000 5.09% 01/06/2017
Beiralimited Phó Chủ tịch 2,624,549 13.26% 07/12/2012
Deutsche Asset Management (Asia) Limited Phó Chủ tịch 2,624,549 13.26% 24/12/2012
Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch 1,500,000 8.63% 22/07/2015
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch 701,100 7.08% 06/08/2010
INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS NV Phó Chủ tịch 499,800 5.05% 19/03/2012
SIGLAP LIMITED Phó Chủ tịch 498,600 5.04% 01/07/2011
Nguyễn Lê Trung TVHĐQT 310,500 9.70% 15/07/2016
Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch 211,360 6.77% 05/01/2017
Nguyễn Minh Hoa Phó Chủ tịch 108,800 5.12% 27/03/2014
INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS NV Phó Chủ tịch 85,000 5.91% 04/04/2012
Công ty TNHH Đầu tư Trung và Hòa Phó Chủ tịch 0 4.94% 06/06/2017
Công ty TNHH Dương Phạm Investment Phó Chủ tịch 0 4.94% 06/06/2017
Công ty TNHH Đầu tư Việt và Dương Phó Chủ tịch 0 4.94% 06/06/2017
Beira Limited Phó Chủ tịch 0 2.02% 09/08/2010
CTCP Đầu Tư Tài Chính Thăng Long Phó Chủ tịch --- 0.00% 18/08/2010
CT TNHH Đầu tư FC Phó Chủ tịch --- 0.00% 25/08/2010
CT TNHH Đầu tư FC Phó Chủ tịch --- 10.10% 25/08/2010
CTCP Đầu tư Tam Sơn Phó Chủ tịch --- --- 25/08/2010
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch --- 7.08% 14/09/2010
CTCP Đầu tư Tam Sơn Phó Chủ tịch --- 0.00% 29/09/2010
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch --- --- 04/10/2010
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch --- 0.00% 10/11/2010
Nguyễn Minh Hoa Phó Chủ tịch --- 4.95% 27/03/2014
CTCP Chứng khoán Dầu Khí Phó Chủ tịch --- --- 29/10/2012
INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS NV Phó Chủ tịch --- --- 09/11/2012
CTCP Đầu Tư Tài Chính Thăng Long Phó Chủ tịch --- --- 19/07/2010
Beira Limited Phó Chủ tịch --- --- 30/07/2010
CT TNHH Đầu tư FC Phó Chủ tịch --- --- 02/08/2010
CT TNHH Đầu tư FC Phó Chủ tịch --- --- 04/08/2010
Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch --- 5.88% 23/10/2015
Nhóm NĐT NN có liên quan Phó Chủ tịch --- 12.60% 20/10/2016
BEIRA LIMITED Phó Chủ tịch --- 6.29% 28/10/2016
Beira Limited Phó Chủ tịch --- 0.00% 13/10/2016
BEIRA LIMITED Phó Chủ tịch --- 0.00% 04/11/2016
Nguyễn Lê Trung TVHĐQT --- --- 09/06/2016
Nguyễn Xuân Hà Phó Chủ tịch --- 3.98% 06/03/2017
SIGLAP LIMITED Phó Chủ tịch --- --- 05/07/2011
SIGLAP LIMITED Phó Chủ tịch --- 4.58% 18/07/2011
Nguyễn Thị Tiện Phó Chủ tịch --- --- 06/08/2010
Vốn chứng khoán
Đơn vị giá x 1000(VND)
Số cổ phiếu phát hành thêm Ngành phát hành (Ngày GDKHQ) Số CP dự định phát hành Ngày giao dịch
0 05/10/2010 9,900,000 05/10/2010
3,300,000 17/04/2010 3,300,000 17/04/2010
600,000 30/11/2007 600,000 30/11/2007
Lịch sử cổ tức
Chọn năm:
Năm Đợt Tỷ lệ % / Mệnh giá Cổ tức (VNĐ/ cổ phiếu) Loại hình Ngày thực hiện
2016 1 10 1,000 Trả cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, 1,000 đồng/CP 05/12/2016
2015 7 700 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700 đồng/CP 07/04/2016