Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 619
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 18.25
Biến động 52 tuần 22.80 - 27.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 13,531,930
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 5.33%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 33,934,765
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 4.81x
P/E pha loãng 4.81x
P/B 1.05x
EPS cơ bản (12 tháng) 3.795
EPS pha loãng (12 tháng) 3.795
Giá trị sổ sách 17.43
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HAH
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan