Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HBE - CTCP Sách - Thiết Bị Trường Học Hà Tĩnh
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 9.10 7.50 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 19
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 8.30
Biến động 52 tuần 3.50 - 7.80
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 628,668
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.12%
Beta 0.49
Số cổ phiếu đang lưu hành 2,231,058
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 9.98x
P/E pha loãng 9.98x
P/B 0.72x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.832
EPS pha loãng (12 tháng) 0.832
Giá trị sổ sách 11.47
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HBE
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - KD sách giáo dục, sách giáo khoa, tạp chí, bản đồ, giấy viết, các loại VPP, ấn phẩm - SX liên doanh, liên kết các loại thiết bị trường học, in ấn các tài liệu, hồ sơ, sổ sách phục vụ ngành giáo dục - Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADC  0 18.50 0.00%
ALT  0 12.70 0.00%
BDB  0 4.00 0.00%
BED  0 36.00 0.00%
BST  400 13.20 10.00%
DAD  0 16.80 0.00%
DAE  0 16.00 0.00%
DHI  5,400 5.60 -5.08%
DST  602,010 2.00 -4.76%
EBS  0 9.80 0.00%
ECI  0 11.00 0.00%
EID  8,200 13.40 3.08%
HEV  0 11.80 0.00%
HST  0 6.80 0.00%
HTP  0 4.10 0.00%
IHK  0 10.30 0.00%
IN4  0 51.00 0.00%
KBE  0 19.90 0.00%
LBE  0 18.20 0.00%
PNC  1,220 20.80 -6.31%
QST  0 10.60 0.00%
SAP  0 3.90 0.00%
SED  600 18.80 0.00%
SGD  100 9.90 -10.00%
STC  100 23.00 -4.96%
TPH  1,000 9.50 -1.04%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan