Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 28
Giá mở cửa 4.10
Giá tham chiếu 3.90
Biến động 52 tuần 3.40 - 16.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 72,224
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.54%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 7,100,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 8.06x
P/E pha loãng 8.06x
P/B 0.37x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.484
EPS pha loãng (12 tháng) 0.484
Giá trị sổ sách 10.58
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về KDM
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan