Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
NAF - NAF
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 510
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 17.00
Biến động 52 tuần 24.40 - 34.30
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 15,689,285
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.71%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 30,000,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 11.51x
P/E pha loãng 11.51x
P/B 1.18x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.477
EPS pha loãng (12 tháng) 1.477
Giá trị sổ sách 14.46
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về NAF
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan