Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 2,776
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 106.10
Biến động 52 tuần 72.10 - 100.70
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 9,102,162
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 14.09%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 26,165,732
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 10.69x
P/E pha loãng 10.69x
P/B 5.52x
EPS cơ bản (12 tháng) 9.925
EPS pha loãng (12 tháng) 9.925
Giá trị sổ sách 19.21
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về NCT
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan