Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
NDF - NDF
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 12
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 1.50
Biến động 52 tuần 1.40 - 18.90
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 3,507,462
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.47%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 7,853,800
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 115.38x
P/E pha loãng 115.38x
P/B 0.16x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.013
EPS pha loãng (12 tháng) 0.013
Giá trị sổ sách 9.43
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về NDF
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan