Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 1,055
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 25.00
Biến động 52 tuần 12.80 - 22.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 20,667,430
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 3.15%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 42,200,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 16.29x
P/E pha loãng 16.29x
P/B 2.34x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.535
EPS pha loãng (12 tháng) 1.535
Giá trị sổ sách 10.68
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về S4A
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan