Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
SAB - SAB
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 154,869
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 241.50
Biến động 52 tuần 130.00 - 227.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 578,782,436
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 8.68%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 641,281,186
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 33.29x
P/E pha loãng 33.29x
P/B 11.39x
EPS cơ bản (12 tháng) 7.255
EPS pha loãng (12 tháng) 7.255
Giá trị sổ sách 21.21
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về SAB
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan