Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VAF - VAF
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 362
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 9.60
Biến động 52 tuần 10.90 - 14.50
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 18,391,725
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 4.22%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 37,665,348
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 8.18x
P/E pha loãng 8.18x
P/B 0.74x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.173
EPS pha loãng (12 tháng) 1.173
Giá trị sổ sách 12.89
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VAF
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan