Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VJC - VJC
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
--- --- --- --- --- --- ---
Thị giá vốn(tỷ) 64,800
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 201.00
Biến động 52 tuần 107.50 - 136.80
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 44,130,013
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 5.48%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 322,388,060
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 25.97x
P/E pha loãng 25.97x
P/B 9.43x
EPS cơ bản (12 tháng) 7.741
EPS pha loãng (12 tháng) 7.741
Giá trị sổ sách 21.33
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về VJC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan