Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
VIS - CTCP Thép Việt Ý
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
34.40 0.00 (0.00%) 36.80 32.00 34.20 - 34.40 61,550 2.11 tỷ

Công cụ Phân tích kỹ thuật bao gồm đầy đủ các chức năng cần thiết cho phép nhà đầu tư có thể phân tích các cổ phiếu bằng các phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến.
