Ngành: Sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp (Mã ICB: 0100) 479210.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E -25.51
P/B 0.69
P/S 7.17
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 21.43%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.19
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.17
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 1.39
Hiệu quả quản lý
ROA 2.61%
ROE 5.98%
ROIC ---