Ngành: Khai khoáng (Mã ICB: 0200) 514520.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 13.89
P/B 0.63
P/S 2.00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 2.17%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.06
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.06
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.04
Hiệu quả quản lý
ROA -0.04%
ROE -0.04%
ROIC ---