Ngành: Tiện ích cộng đồng (Mã ICB: 0300) 762910.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 13.87
P/B 2.28
P/S 6.06
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 52.11%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.79
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.56
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 1.37
Hiệu quả quản lý
ROA 4.49%
ROE 10.93%
ROIC ---