Ngành: Xây dựng và bất động sản (Mã ICB: 0400) 2933870.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 17.54
P/B 1.60
P/S 7.23
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 61.45%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.25
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.91
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 1.06
Hiệu quả quản lý
ROA 8.78%
ROE 18.03%
ROIC ---