Ngành: Sản xuất (Mã ICB: 0500) 6417560.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 14.34
P/B 3.06
P/S 5.86
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 14.47%
Tỷ lệ EBIT 9.94%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 8.14%
Tỷ lệ lãi nhuận thuần 7.35%
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.06
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.06
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0.53
Tổng nợ/Vốn CSH 2.61
Hiệu quả quản lý
ROA 11.08%
ROE 33.51%
ROIC 9.24%