Ngành: Vận tải và kho bãi (Mã ICB: 0800) 1477650.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 10.27
P/B 2.04
P/S 5.72
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 19.75%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.02
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.65
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.78
Hiệu quả quản lý
ROA 6.97%
ROE 12.92%
ROIC ---