Ngành: Công nghệ - Truyền thông (Mã ICB: 0900) 448500.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 9.32
P/B 1.42
P/S 2.58
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 23.40%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.89
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.73
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.37
Hiệu quả quản lý
ROA 10.81%
ROE 14.93%
ROIC ---