Ngành: Tài chính và bảo hiểm (Mã ICB: 1000) 0.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 04/01/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 18.45%
Tỷ lệ EBIT 12.31%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 9.73%
Tỷ lệ lãi nhuận thuần 8.74%
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.46
Tỷ suất thanh toán tức thời 2.19
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0.33
Tổng nợ/Vốn CSH 1.63
Hiệu quả quản lý
ROA 9.57%
ROE 19.76%
ROIC 21.66%