Ngành: Dịch vụ tài chính và các hoạt động liên quan (Mã ICB: 1002) 396280.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 13.88
P/B 1.38
P/S 17.17
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 0.00%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.00
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.00
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.00
Hiệu quả quản lý
ROA 0.00%
ROE 0.00%
ROIC ---