Ngành: Thuê và cho thuê (Mã ICB: 1100) 1000.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 22/05/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E -0.45
P/B 0.21
P/S 1.95
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 16.00%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.02
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.02
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 2.07
Hiệu quả quản lý
ROA 0.40%
ROE 1.18%
ROIC ---