Ngành: Dịch vụ chuyên môn - Khoa học - Kỹ thuật (Mã ICB: 1200) 365100.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 9.98
P/B 1.27
P/S 1.90
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 18.55%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.28
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.18
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 1.53
Hiệu quả quản lý
ROA 4.87%
ROE 13.34%
ROIC ---