Ngành: Dịch vụ quản trị doanh nghiệp (Mã ICB: 1300) 0.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 04/01/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 0.00%
Tỷ lệ EBIT 13.83%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 10.81%
Tỷ lệ lãi nhuận thuần 10.08%
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.00
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.00
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0.18
Tổng nợ/Vốn CSH 0.00
Hiệu quả quản lý
ROA 0.00%
ROE 0.00%
ROIC 26.62%