Ngành: Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ xử lý và tái chế rác thải (Mã ICB: 1400) 119000.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 8.61
P/B 0.77
P/S 4.02
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 18.33%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.33
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.16
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.63
Hiệu quả quản lý
ROA 49.30%
ROE 104.97%
ROIC ---