Ngành: Giáo dục và đào tạo (Mã ICB: 1500) 0.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 04/01/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp -34.72%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.13
Tỷ suất thanh toán tức thời 1.13
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 0.03
Hiệu quả quản lý
ROA -3.58%
ROE -3.64%
ROIC ---