Ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn uống (Mã ICB: 1800) 119480.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E -58.58
P/B 1.00
P/S 7.77
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 33.34%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.14
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.11
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 1.14
Hiệu quả quản lý
ROA -1.35%
ROE -3.01%
ROIC ---