Ngành: Dịch vụ khác (Mã ICB: 1900) 33700.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 17/07/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 7.43
P/B 1.33
P/S 0.93
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 6.32%
Tỷ lệ EBIT ---
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD ---
Tỷ lệ lãi nhuận thuần ---
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 0.09
Tỷ suất thanh toán tức thời 0.09
Nợ dài hạn/Vốn CSH ---
Tổng nợ/Vốn CSH 16.78
Hiệu quả quản lý
ROA 0.72%
ROE 13.05%
ROIC ---