Ngành: Hành chính công (Mã ICB: 2000) 0.00   0.00/0.00%
Cập nhật lúc 04/01/2017
Thống kê ngành
Chỉ số định giá
P/E 0.00
P/B 0.00
P/S 0.00
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 17.57%
Tỷ lệ EBIT 12.90%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 6.77%
Tỷ lệ lãi nhuận thuần 6.62%
Sức mạnh tài chính
Tỷ suất thanh toán nhanh 1.44
Tỷ suất thanh toán tức thời 1.94
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0.48
Tổng nợ/Vốn CSH 2.45
Hiệu quả quản lý
ROA 6.18%
ROE 14.82%
ROIC 14.20%