Báo cáo phân tích thị trường

Báo cáo được SHS xuất bản định kỳ tháng, quý, năm. Trong đó chúng tôi thực hiện các phân tích, đánh giá về yếu tố vĩ mô, TTCK trong kỳ báo cáo, dự báo cho kỳ tiếp theo, nhằm giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và sát thực nhất về nền kinh tế và TTCK. Báo cáo bao quát rộng khắp các vấn đề tác động đến thị trường về các yếu tố vĩ mô (lạm phát, lãi suất, tỷ giá), quan điểm chính sách, các kênh đầu tư (vàng, BĐS) và thực tế cung cầu, xu hướng giao dịch trên thị trường.

Trên cơ sở dự báo xu hướng vận động của thị trường, báo cáo đưa ra khuyến nghị chiến lược đầu tư hợp lý trong từng thời kỳ.

Kết quả 1-2 trên tổng số 2 báo cáo. (0.00 giây)
Ngày Tiêu đề Ngôn ngữ Số trang Tải về
09/09/2014 Bản tin Thị trường - Phiên giao dịch 09.09.2014 Tiếng Việt
04/06/2009 Báo cáo giữ kỳ kinh tế Việt Nam Tiếng Việt 14
1