Báo cáo ngành

SHS phân chia theo 5 nhóm ngành chính của nền kinh tế: Bất động sản; Tài chính; Vật liệu cơ bản; Công nghiệp và công nghệ; Hàng  tiêu dùng và tiện ích. Ấn phẩm được phát hành hàng Quý, mang đến các thông tin cập nhật thường xuyên về ngành, cũng như dự báo xu hướng ngành trong từng thời kỳ, dựa vào yếu tố chu kỳ ngành cũng như thực trạng nền kinh tế.

Báo cáo giúp nhà đầu tư nhận định xu hướng biến động ngành, trên cơ sở so sánh giữa các ngành trong nền kinh tế, đồng thời đưa ra các khuyến nghị đầu tư nhằm giúp nhà đầu tư phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý cũng như tối ưu hóa danh mục đầu tư.

Kết quả 1-2 trên tổng số 2 báo cáo. (0.02 giây)
Ngày Tiêu đề Ngôn ngữ Số trang Tải về
24/06/2015 Báo Cáo Ngành Thủy Sản Tiếng Việt
21/01/2015 Báo cáo Phân tích Ngành Bất động sản Tiếng Việt
1