Báo cáo phân tích doanh nghiệp

SHS xây dựng bộ chỉ số SHS-50, theo dõi danh mục bao gồm hơn 50 cổ phiếu niêm yết vốn hóa lớn, chiếm tỷ trọng cao trong rổ tính VN - Index, bao quát rộng khắp các ngành nghề chủ đạo, nhằm phản ánh sát thực nhất sự biến động của từng cổ phiếu cũng như của thị trường chung. Báo cáo phân tích dựa trên những số liệu chính xác, được cập nhật kịp thời, dựa trên cơ sở tiếp xúc trực tiếp, trao đổi tình hình doanh nghiệp của các chuyên viên phân tích SHS, từ đó đưa ra nhận định khách quan về tình hình hoạt động SXKD của doanh nghiệp cũng như mức giá hợp lý.

Ngoài những doanh nghiệp nằm trong bộ chỉ số SHS-50, SHS thường xuyên có những bản phân tích Doanh nghiệp theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Kết quả 1-20 trên tổng số 22 báo cáo. (0.05 giây)
Ngày Tiêu đề Ngôn ngữ Số trang Tải về
16/04/2024 BÁO CÁO NGẮN CỔ PHIẾU HPG Tiếng Việt
04/04/2024 Báo cáo ngắn Cổ phiếu DBC Tiếng Việt
27/05/2022 Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCD Tiếng Việt
12/01/2022 Báo cáo phân tích cổ phiếu HMR Tiếng Việt
23/11/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TCD Tiếng Việt
31/08/2021 Báo cáo phân tích cổ phiếu TEG Tiếng Việt
25/02/2020 Báo cáo phân tích cổ phiếu AGG Tiếng Việt
16/04/2019 Báo cáo phân tích cổ phiếu LGL Tiếng Việt
14/12/2018 Báo cáo phân tích cổ phiếu PLP Tiếng Việt
20/10/2017 CTCP NGK Sanest Khánh Hòa - MUA Tiếng Việt
19/06/2017 QCG_BUY_19.06.2016 Tiếng Việt
04/07/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu HPG Tiếng Việt
03/06/2016 Cập nhật doanh nghiệp_DXG Tiếng Việt
03/06/2016 Báo cáo ngắn cổ phiếu DXG Tiếng Việt
27/05/2016 Cập nhật doanh nghiệp_BMP Tiếng Việt 4
08/10/2015 Báo cáo phân tích cổ phiếu NLG Tiếng Việt
06/10/2015 SHS - BCPT CTCP Quốc Tế Sơn Hà (HOSE: SHI) Tiếng Việt
21/01/2015 Báo cáo Phân tích cổ phiếu DLG Tiếng Việt
22/03/2011 Báo cáo Phân tích Công ty CP Thủy sản Vĩnh Hoàn (VHC) Tiếng Việt
10/01/2011 Báo cáo phân tích CTCP Miền Đông Tiếng Việt 15
1