SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
16 Tháng Mười 2021        -

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố toàn văn các báo cáo Giao dịch cổ phiếu SHS phát hành thêm của Người nội bộ Công ty.

Các giao dịch đã được đăng ký, công bố thông tin theo quy định và thực hiện vào ngày 14/10/2021 sau khi được các CQQLNN chấp thuận.

Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm.

Công ty trân trọng thông báo

SHS_BCKQGD_CTHDQT Do Quang Hien

SHS_BCKQGD_TVHDQT Le Dang Khoa

SHS_BCKQGD_TVHDQT Mai Xuan Son

SHS_BCKQGD_TVHDQT Nguyen Dieu Trinh

SHS_BCKQGD_TVHDQT_TGD Vu Duc Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Thanh TTT

SHS_BCKQGD_PTGD Tran Sy Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Nguyen Chi Thanh

SHS_BCKQGD_NPTQTCT Doan Thi Nhu Quynh

 

Tin mới
28/09/2023 CBTT Quyết định của UBCKNN về việc thu hồi Quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán
26/09/2023 SHS: Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề
21/09/2023 Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
09/09/2023 SHS_Bản tin Nhà đầu tư tháng 9/2023
08/09/2023 SHS_Người nội bộ đăng ký bán cổ phiếu
04/09/2023 SHS: Danh sách nhân sự có chứng chỉ hành nghề
25/08/2023 SHS: THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
25/08/2023 SHS: CBTT Người nội bộ đã hoàn thành việc bán CP SHS
24/08/2023 SHS thông qua Phương án cung cấp dịch vụ tư vấn cho Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội(BSH)
14/08/2023 Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 đã được soát xét
Tin trước
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ