SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
16 Tháng Mười 2021        -

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố toàn văn các báo cáo Giao dịch cổ phiếu SHS phát hành thêm của Người nội bộ Công ty.

Các giao dịch đã được đăng ký, công bố thông tin theo quy định và thực hiện vào ngày 14/10/2021 sau khi được các CQQLNN chấp thuận.

Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm.

Công ty trân trọng thông báo

SHS_BCKQGD_CTHDQT Do Quang Hien

SHS_BCKQGD_TVHDQT Le Dang Khoa

SHS_BCKQGD_TVHDQT Mai Xuan Son

SHS_BCKQGD_TVHDQT Nguyen Dieu Trinh

SHS_BCKQGD_TVHDQT_TGD Vu Duc Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Thanh TTT

SHS_BCKQGD_PTGD Tran Sy Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Nguyen Chi Thanh

SHS_BCKQGD_NPTQTCT Doan Thi Nhu Quynh

 

Tin mới
16/11/2021 SHS: CBTT SHS trở thành cổ đông lớn của HD6
15/11/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ VTV
11/11/2021 SHS cấp trả Giấy CN SHCP SHS phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký
10/11/2021 SHS nhận QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung CP SHS phát hành thêm tại HNX
08/11/2021 SHS Nhận Giấy chứng nhận Thành viên Lưu ký thay đổi lần thứ 8
04/11/2021 SHS: CBTT vv Người có liên quan đến TVHĐQT đăng ký bán mã cổ phiếu VTV
01/11/2021 SHS được Cấp GCN ĐKCK thay đổi lần 4, Cổ phiếu SHS PHT được lưu ký từ 02/11/2021
28/10/2021 SHS: Công bố thông tin về việc Sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 28/10/2021
28/10/2021 SHS: Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
27/10/2021 SHS: Công bố Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021 được kiểm toán
Tin trước
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ