SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
16 Tháng Mười 2021        -

 

Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố toàn văn các báo cáo Giao dịch cổ phiếu SHS phát hành thêm của Người nội bộ Công ty.

Các giao dịch đã được đăng ký, công bố thông tin theo quy định và thực hiện vào ngày 14/10/2021 sau khi được các CQQLNN chấp thuận.

Chi tiết xem tại các văn bản đính kèm.

Công ty trân trọng thông báo

SHS_BCKQGD_CTHDQT Do Quang Hien

SHS_BCKQGD_TVHDQT Le Dang Khoa

SHS_BCKQGD_TVHDQT Mai Xuan Son

SHS_BCKQGD_TVHDQT Nguyen Dieu Trinh

SHS_BCKQGD_TVHDQT_TGD Vu Duc Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Thanh TTT

SHS_BCKQGD_PTGD Tran Sy Tien

SHS_BCKQGD_PTGD Nguyen Chi Thanh

SHS_BCKQGD_NPTQTCT Doan Thi Nhu Quynh

 

Tin mới
11/11/2022 SHS Tri ân Quý khách hàng nhân dịp 15 năm thành lập, Giảm 15% phí GD qua app SHTrading
09/11/2022 SHS: Cổ đông nội bộ báo cáo kết quả giao dịch thỏa thuận CP SHS
03/11/2022 SHS: CBTT Cổ đông nội bộ đăng ký giao dịch thỏa thuận CP SHS
20/10/2022 SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2022
04/10/2022 Thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là Người nội bộ của Công ty đại chúng
28/09/2022 SHS : CBTT Quyết định của HĐQT thông qua phương án thay đổi địa điểm đặt Trụ sở làm việc của Chi nhánh Tp. HCM
27/09/2022 SHS: CBTT Quyết định của HĐQT thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa SHS với Tổ chức có liên quan (SHB)
23/09/2022 SHS: Nhận Giấy chứng nhận Thành viên lưu ký sửa đổi (với vốn Điều lệ 8.131.567.480.000 đồng)
19/09/2022 SHS: Thông báo ngày điều chỉnh Tổng số lượng chứng khoán SHS Nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa
13/09/2022 SHS: CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9
Tin trước
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP
15/09/2021 SHS thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ, NCLQ