Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
ABI - CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam
Sàn : UPCOM
Lĩnh vực : Tài chính > Bảo hiểm
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
23.50 +0.40 (+1.73%) 26.50 19.70 23.50 - 23.50 400 9.40 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 851
Giá mở cửa 23.50
Giá tham chiếu 23.10
Biến động 52 tuần 5.60 - 9.33
KLGD trung bình (10 ngày) 520
Room NĐTNN 16,229,980
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 3.85%
Beta 0.00
Số cổ phiếu đang lưu hành 36,841,800
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B 1.92x
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách 12.03
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về ABI
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Bảo hiểm phi nhân thọ - KD bảo hiểm gốc: BH sức khỏe và BH tai nạn con người; BH tài sản và BH thiệt hại; BH hàng hóa vận chuyển; BH tín dụng và rủi ro tài chính, BH thiệt hại KD - KD tái bảo hiểm: nhận và nhượng tái BH đối với tất cả các nghiệp vụ BH phi nhân thọ trên thị trường trong và ngoài nước, ...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BIC  29,060 37.20 -6.77%
BMI  63,310 32.25 0.00%
PGI  5,960 19.80 -0.50%
PTI  0 24.20 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan