Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
BMI - TCT Cổ Phần Bảo Minh
Sàn : HOSE
Lĩnh vực : Tài chính > Bảo hiểm
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
32.25 0.00 (0.00%) 34.50 30.00 31.50 - 32.80 63,310 2.03 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 2,946
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 32.25
Biến động 52 tuần 22.20 - 28.30
KLGD trung bình (10 ngày) 527,142
Room NĐTNN 5,787,385
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 1.88%
Beta 0.70
Số cổ phiếu đang lưu hành 91,354,037
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 12.23x
P/E pha loãng 12.23x
P/B 1.33x
EPS cơ bản (12 tháng) 2.638
EPS pha loãng (12 tháng) 2.638
Giá trị sổ sách 24.22
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về BMI
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ - Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ - Đầu tư tài chính
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  400 23.50 1.73%
BIC  29,060 37.20 -6.77%
PGI  5,960 19.80 -0.50%
PTI  0 24.20 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan