Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
PPC - CTCP Nhiệt Điện Phả Lại
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
19.60 -0.50 (-2.49%) 21.50 18.70 19.50 - 20.10 108,990 2.15 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 6,395
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 20.10
Biến động 52 tuần 12.50 - 21.40
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 112,192,549
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 2.66%
Beta 0.86
Số cổ phiếu đang lưu hành 318,154,614
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 7.59x
P/E pha loãng 7.59x
P/B 1.16x
EPS cơ bản (12 tháng) 2.648
EPS pha loãng (12 tháng) 2.648
Giá trị sổ sách 17.33
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về PPC
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Hoạt động SXKD điện năng - Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, các công trình nhiệt điện, công trình kiến trúc của Nhà máy điện - Thí nghiệm, hiệu chỉnh các thiết bị điện - Lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây lắp các công trình điện...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BTP  13,000 11.30 -4.24%
CHP  53,270 26.00 0.97%
DNC  0 31.50 0.00%
DRL  10 53.50 0.75%
DTV  0 14.20 0.00%
GHC  0 29.70 0.00%
HJS  100 22.30 0.45%
KHP  5,410 10.10 1.00%
NBP  0 12.60 0.00%
ND2  60 20.30 0.00%
NLC  0 27.40 0.00%
NT2  173,960 31.70 -0.94%
RHC  4,500 19.80 1.02%
SBA  15,450 16.00 -1.23%
SEB  2,000 35.50 -4.05%
SHP  15,560 22.60 0.00%
SJD  16,160 23.40 -0.43%
TBC  0 24.00 0.00%
TIC  17,790 14.00 0.72%
TMP  0 36.00 0.00%
VSH  8,900 17.40 0.58%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan