SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý III.2021
19 Tháng Mười 2021        -

SHS lần đầu tiên gia nhập câu lạc bộ lợi nhuận ngàn tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Mã CK: SHS) xin công bố BCTC Quý 3/2021.
Công ty báo lãi lũy kế 1.028 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, đạt 137% so với Kế hoạch cả năm, và gấp gần 2 lần cùng kỳ.
Trong Quý 3, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 63,4%, đạt mức 212 tỷ đồng, với nhiều khoản đầu tư tự doanh quan trọng của SHS ghi nhận tăng giá khá tích cực trong quý 3.
Doanh thu hoạt động Môi giới trong Quý đạt 126,8 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, với lượng tài khoản mở mới tăng mạnh, và thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt từ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư F0.
Dư nợ cho vay margin cuối Quý 3 đạt 3.643 tỷ đồng, tăng trưởng +105% so với số đầu năm.
Chi phí hoạt động đạt mức 212,2 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, chủ yếu do dự phòng tài sản tài chính và xử lý tổn thất phải thu ở mức 89,4 tỷ đồng, tăng 58% và chi phí môi giới tăng 133% đạt mức 72,4 tỷ đồng.
Theo đó, lợi nhuận trước thuế Q3/2021 ghi nhận 306 tỷ đồng, tăng mạnh 76% so với cùng kỳ.
SHS đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thành công lên 3.250 tỷ đồng, thông qua (1) Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 2:1, giá 13.500 đồng/cổ phiếu (2) Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ tức bằng cổ phiếu) tỉ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu, và (3) Phát hành 4 triệu cổ phiếu theo Chương trình Lựa chọn Người lao động (ESOP 2021), giá 12.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, SHS đạt doanh thu 1.753 tỷ đồng, tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản đầu tư tự doanh đạt mức 773 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kì, trong đó tự doanh trái phiếu ghi nhận lãi 171 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kì. Doanh thu môi giới đạt 368,5 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ bất chấp cạnh tranh gia tăng mạnh trên thị trường do SHS đã có sự tăng cường đáng kể nguồn vốn bổ sung cho mảng môi giới cũng như cải thiện hệ thống và nâng cấp dịch vụ. Doanh thu tư vấn và dịch vụ trái phiếu lũy kế ghi nhận ở mức là 101 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt mức 1.028 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kì và đạt 137% mức kế hoạch lợi nhuận cả năm 2021.
 
Từ bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành ở trên, chỉ số hiệu quả trên vốn chủ của SHS (ROE trượt 12 tháng) đạt mức 30,3% cao hơn đáng kể trung bình ngành là 23% trong khi đang giao dịch ở ngưỡng P/E trượt 12T là 11,5 lần, thấp hơn đáng kể ngưỡng trung bình ngành CK là 15,1 lần. Chỉ số EV/EBITDA của SHS ở ngưỡng 9,3 lần so với trung bình ngành là 13,9 lần. Trong quý 3/2021, cổ phiếu SHS đỉnh điểm có lúc ghi nhận đà tăng tới gần +33%  và đạt mức ở mức 42.300 đồng/cổ phiếu (giá sau chia và phát hành thêm). Diễn biến này phản ánh phù hợp với tình hình hoạt động-kinh doanh tốt đẹp, tăng trưởng ổn định của công ty.

Tệp đính kèm:
 20211019_162231_SHS_BCQuy_BCTC_III.2021_W.pdf
Tin mới
16/11/2021 SHS: CBTT SHS trở thành cổ đông lớn của HD6
15/11/2021 SHS: Báo cáo kết quả giao dịch của tổ chức có liên quan của người nội bộ VTV
11/11/2021 SHS cấp trả Giấy CN SHCP SHS phát hành thêm cho cổ đông chưa lưu ký
10/11/2021 SHS nhận QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung CP SHS phát hành thêm tại HNX
08/11/2021 SHS Nhận Giấy chứng nhận Thành viên Lưu ký thay đổi lần thứ 8
04/11/2021 SHS: CBTT vv Người có liên quan đến TVHĐQT đăng ký bán mã cổ phiếu VTV
01/11/2021 SHS được Cấp GCN ĐKCK thay đổi lần 4, Cổ phiếu SHS PHT được lưu ký từ 02/11/2021
28/10/2021 SHS: Công bố thông tin về việc Sửa đổi Điều lệ và áp dụng Điều lệ sửa đổi kể từ ngày 28/10/2021
28/10/2021 SHS: Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
27/10/2021 SHS: Công bố Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 31/08/2021 đến ngày 14/10/2021 được kiểm toán
Tin trước
16/10/2021 SHS CBTT báo cáo kết quả giao dịch CP SHS Phát hành thêm của Người nội bộ
15/10/2021 UBCKNN chấp thuận Báo cáo Kết quả phát hành CP SHS tăng vốn điều lệ năm 2021
14/10/2021 SHS thông báo v.v thay đổi số lượng CP SHS lưu hành kể từ ngày 14/10/2021
14/10/2021 SHS Báo cáo kết quả phát hành CP SHS Tăng vốn Điều lệ năm 2021
08/10/2021 SHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Cổ đông nội bộ
08/10/2021 SHS công bố các Quyết định của HĐQT về việc xử lý cổ phiếu SHS phát hành thêm năm 2021 còn dư
07/10/2021 T&T Group đã nhận và mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
29/09/2021 T&T Group nhận và đăng ký mua toàn bộ CP SHS phát hành thêm năm 2021
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS không còn là cổ đông lớn của PLP
24/09/2021 SHS: CBTT về việc SHS thay đổi tỷ lệ sở hữu PLP